The quality of Slovenian chestnut honey and its specific properties relevant for medical application and functional nutrition = Kakovost slovenskega kostanjevega medu in njegove poznane lastnosti v prid medicinski uporabi in za funkcionalno prehrano

Božič J, Bertoncelj J, Drobne D, Glavan G, Gunde-Cimerman N, Leonardi A, Kopinč R, Jemec Kokalj A, Novak S, Korošec M, Križaj I, Podrižnik B, Turk M, Zabret A
Acta biologica slovenica, 2020